Wizyty Studyjne

Spółdzielnia Socjalna „Esskapada”

ZAPRASZA NA WIZYTY STUDYJNE

Oferujemy przeprowadzenie wizyty studyjnej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, lokalnych władz, przedsiębiorców, pracowników instytucji pracy, pracowników pomocy społecznej, a także wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem i funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej.

Wizyta u nas pozwoli zdobyć/poszerzyć wiedzę na temat przedsiębiorczości społecznej, a przy tym przyjemnie i  aktywnie spędzić czas w przepięknym otoczeniu Podlasia Nadbużańskiego.

Plan wizyty studyjnej dostosujemy do Państwa potrzeb.

PRZYKŁADOWY PROGRAM JEDNODNIOWEJ WIZYTY STUDYJNEJ

10.00: Przywitanie uczestników

10.15: Wykład/pogadanka nt ekonomii społecznej

– wyjaśnienie podstawowych zagadnień z zakresu ekonomii społecznej

– teoretyczne i praktyczne aspekty zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych

11.15: Przerwa kawowa oraz degustacja regionalnych słodkich wypieków

11.45:  Prezentacja Spółdzielni Socjalnej „Esskapada”- jako przykładu przedsiębiorstwa społecznego działającego w branży rekreacyjnej

13.00: Obiad – w pobliskiej restauracji lub w formule obsługi cateringowej

14.00: Zajęcia rekreacyjne, w tym m.in.:

– paintball (woodsball, speedball)

– nauka strzelania z łuku do tarczy

– nauka strzelania z wiatrówki do celu

– nauka chodzenia na szczudłach

– inne zabawy rekreacyjne dostosowane do potrzeb danej grupy

18.00: Ognisko z kiełbaskami

Istnieje możliwość zorganizowania dwu- lub trzydniowej wizyty studyjnej, rozbudowania programu o wizyty w innych podmiotach ekonomii społecznej na Podlasiu, oraz odwiedzenia miejsc szczególnie atrakcyjnych turystycznie na Podlasiu (np. Święta Góra Grabarka, Białowieża i Rezerwat Żubrów, wycieczka katamaranem po Bugu, Tatarska Jurta w Kruszynianach, Muzeum/Skansen Rolnictwa w Ciechanowcu, i wiele innych)  wraz z  możliwością zapewnienia noclegu i transportu.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „ESSKAPADA”:

Spółdzielnia Socjalna „Esskapada” została założona w 2012 roku. Stworzyła miejsca pracy dla osób bezrobotnych, i których kompetencje zawodowe nie są dopasowane do lokalnego rynku pracy. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizacji rozgrywek paintballowych, gier terenowych, warsztatów i szkoleń, usług informatycznych.

Jednocześnie Spółdzielnia jest miejscem wielu innowacyjnych działań społecznych, jest bardzo aktywnym podmiotem w sferze pożytku publicznego. Działa na rzecz aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością – jest m.in. organizatorem pierwszego w Polsce Turnieju Paintballa na Wózkach. Przeciwdziała wszelkim formom wykluczeń społecznych i zawodowych, praktykuje i promuje współpracę międzysektorową.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszych serwisach internetowych:

www.paintballpodlasie.pl

www.facebook.com/paintballpodlasie

 

W SPRAWIE UMÓWIENIA WIZYTY STUDYJNEJ PROSIMY O KONTAKT:

Katarzyna Kamecka-Lach

tel. 600 881 572

e-mail: kontakt@paintballpodlasie.pl

 

 

 

Dodaj komentarz